Zobrazit klasicky

Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Počet volných míst pro 2. kolo:
obor Rybářství 41-43-M/01
ZAMĚŘENÍ CHOV RYB 3
ZAMĚŘENÍ VODNÍ STAVBY V RYBÁŘSTVÍ 3

Přihlášky ke studiu musí být do školy doručeny do 10. června 2021.
Kritéria přijímacího řízení: prospěch ze všech povinných předmětů za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ a zdravotní způsobilost.
Dotazy na tel. čísle 724 124 760.

Ve Vodňanech dne 3. 6. 2021 Ing. Karel Dubský
ředitel školy v.r.

Výsledky přijímacího řízení - oficiální

SRŠ Vodňany

Výsledky přijímacího řízení - průběžné

Věnujte pozornost tomuto sdělení – DŮLEŽITÉ!
Vzhledem k tomu, že v SRŠ Vodňany proběhnou přijímací zkoušky v náhradním termínu (3 uchazeči), oficiálně můžeme rozhodnutí o přijetí zveřejnit až 14. června 2021. Toto opatření vydalo MŠMT až dne 7. 5. 2021, tedy až po konání přijímacích zkoušek a setkání s Vámi, rodiči. Tím se uchazečům a rodičům omlouváme za nepřesné informace podané na setkání.

DODATEK K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

DODATEK K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
NÁHRADNÍ TERMÍN jednotné přijímací zkoušky

Ve středu a ve čtvrtek 2. a 3. června 2021 proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, tedy také na naší Střední rybářskou školu Vodňany.
Časové schéma je následující a po oba dny stejné:
8.30 – 10.10 matematika
11.10 – 12.35 český jazyk a literatura

V uvedené časy je třeba, aby byli uchazeči již ve třídách, proto je třeba počítat s určitou časovou rezervou. Učebny pro přijímací zkoušky budou zpřístupněny 30 min před zahájením zkoušky, tj. 8:00 hodin.

Opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021, č.j. MŠMT-4337/2021-6, se stanovilo, že všechny školy zveřejní výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021.
Od zveřejnění výsledků začíná uchazeči běžet lhůta 10 dní pro odevzdání zápisového lístku.
Nově uvedené pravidlo dle dodatku č. j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021 stanovuje, pokud se na střední škole koná přijímací zkouška v náhradním termínu (viz výše) škola zveřejní výsledky až 14. června 2021.
V té době by však již uplynula lhůta pro odevzdání zápisového lístku na škole, která jednotnou přijímací zkoušku nekonala nebo nekoná přijímací zkoušku v náhradním termínu.
Z tohoto důvodu je uchazeči pro letošní školní rok umožněno vzít zpět zápisový lístek, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky (jednotné ale i školní) v náhradním termínu.
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.
Ve Vodňanech dne 11. 5. 2021
Ing. Karel Dubský v.r., ředitel školy

Podrobné informace k přijímačkám

V pondělí a úterý 3. a 4. května 2021 proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, tedy také na naší Střední rybářskou školu Vodňany.

Časové schéma je následující a po oba dny stejné:

8.30 – 10.10 matematika
11.10 – 12.35 český jazyk a literatura


V uvedené časy je třeba, aby byli uchazeči již ve třídách, proto je třeba počítat s určitou časovou rezervou. Učebny pro přijímací zkoušky budou zpřístupněny 30 min před zahájením zkoušky, tj. 8:00 hodin.

Další stránky

Navigace

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím