Zobrazit klasicky

!INFORMACE!

  1. od 7. 12. nastupují do školy třídy 1.B, 2.B, 3.B (zbylé třídy A se učí distančně)
  2. od 14. 12. nastupují do školy třídy 1.A, 2.A, 3.A (zbylé třídy B se učí distančně)
    Pak již následují 2 týdny volna a v lednu uvidíme, v jakém stupni aktuálně budeme, pokud by se podařilo dostat do stupně 2, vrátí se již všichni. Pokud ne, bude se rotovat zase od tříd B.
  • DM bude otevřený v neděli od 18 hodin. Stravování je nahlášené - vždy ty třídy, co mají prezenční výuku (od pondělní snídaně). Pokud se někdo do školy nedostaví, je nutné si stravu odhlásit!!
  • Je nutné počítat s dodržováním protiepidemických opatření (roušky, dezinfekce, vzájemné kontakty, stravování apod.)
  • Pokud by se u někoho objevily příznaky onemocnění Covid-19 nebo si je vědom blízkého kontaktu s osobami rizikovými, svou účast ve škole zvažte. V těchto případech budete omluveni.
Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace