Zobrazit klasicky

Výsledky přijímacího řízení 2020

Střední rybářská škola a VOŠ VHE Vodňany, Zátiší 480  
   
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním (identifikačním) číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru Rybářství 41-43-M/01, denní formy, pro školní rok 2020/2021  
   
     V souladu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává SRŠ a VOŠ VHE Vodňany, Zátiší 480, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru Rybářství 41-43-M/01, denní formy, pro školní rok 2020/2021.     
   
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem s výsledkem řízení u každého přijatého uchazeče   
   
identifikační číslo uchazeče celkem získaných bodů výsledek přijímacího řízení pořadí
7 147,00 přijat 1.
38 144,87 přijat 2.
31 133,30 přijat 3.
33 131,30 přijat 4.
23 130,61 přijat 5.
58 130,21 přijat 6.
11 125,87 přijat 7.
17 125,07 přijat 8.
50 120,51 přijat 9.
6 119,83 přijat 10.
15 119,75 přijat 11.
8 119,30 přijat 12.
42 118,83 přijat 13.
12 118,75 přijat 14.
34 112,30 přijat 15.
4 110,95 přijat 16.
10 109,83 přijat 17.
51 106,58 přijat 18.
14 104,35 přijat 19.
28 102,26 přijat 20.
27 100,87 přijat 21.
55 100,50 přijat 22.
54 99,01 přijat 23.
25 98,81 přijat 24.
59 98,48 přijat 25.
57 97,46 přijat 26.
19 97,32 přijat 27.
26 97,12 přijat 28.
2 95,71 přijat 29.
3 94,37 přijat 30.
21 94,03 přijat 31.
5 94,03 přijat 32.
43 93,67 přijat 33.
36 91,26 přijat 34.
16 91,26 přijat 35.
47 91,05 přijat 36.
48 91,01 přijat 37.
20 90,59 přijat 38.
60 88,91 přijat 39.
18 88,16 přijat 40.
56 86,71 přijat 41.
45 86,50 přijat 42.
24 85,72 přijat 43.
40 84,45 přijat 44.
61 84,37 přijat 45.
53 83,98 přijat 46.
1 83,23 přijat 47.
29 82,46 přijat 48.
41 81,12 přijat 49.
35 80,23 přijat 50.
9 80,22 přijat 51.
37 79,25 přijat 52.
32 77,33 přijat 53.
63 74,75 přijat 54.
39 73,89 přijat 55.
64 71,65 přijat 56.
46 70,59 přijat 57.
62 68,58 přijat 58.
49 68,55 přijat 59.
30 63,88 přijat 60.
13 62,02 přijat 61.
22 52,04 přijat 62.
44 48,13 nekonal 63.
52 25,24 nekonal 64.
       
Pokyny k odevzdání zápisového lístku
     Svůj úmysl vzdělávat se v SRŠ a VOŠ VHE Vodňany potvrdí zákonný zástupce uchazeče do 5ti pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu odevzdáním (zasláním) zápisového lístku.  
   
     Nepotvrdí-li v této lhůtě odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v SRŠ a VOŠ VHE Vodňany, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto rozhodnutí.  
   
     Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání nebo kde již odevzdal do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře a odevzdat ho  škole, kde byl následně přijat.V případě jakýchkoliv nejasností můžete volat na č. tel.724 124 760.  
       
Vodňany 15. 6. 2020   Ing. Karel Dubský v.r.  

Navigace

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím