Zobrazit klasicky

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY č. I/2020

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY č. I/2020

k zajištění konzultací žáků 4. ročníků v rámci přípravy k maturitě

pro období od 11. do 30. května 2020

Pokyn se řídí metodickými pokyny vydanými MŠMT pro konání konzultací a školní stravování ze dne 4. 5. 2020 a pro ubytování a provoz domovů mládeže ze dne 5. 5. 2020.

Úplný rozsah těchto metodických pokynů najdete na webových stránkách MŠMT 

Více v příloze:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace