Zobrazit klasicky

Uplatnění absolventů oboru 41-43-M/01 Rybářství

Čtyřletý studijní maturitní obor 41-43-M/01 Rybářství je vyučován v ČR pouze ve Střední rybářské škole Vodňany.

Studijní obor Rybářství poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání. Zaměření Chov ryb je orientováno na studium technologických procesů při chovu ryb, vodní drůbeže a vodních živočichů. Zaměření Vodní stavby v rybářství je koncipováno na stejném základu, avšak obsahuje speciální učivo zaměřené ne aktuální problematiku zakládání a provozování vodních staveb zejména v rybářství (např. okrasné nádrže, rybí líhně, revitalizace, recirkulační zařízení, obnovy rybníků, protipovodňová opatření apod.).

Čtyřleté studium je zakončeno praktickou i teoretickou maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Absolventi obou zaměření se uplatní ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v různých úrovních rybářské prvovýroby.

 • ve výrobních úsecích rybníkářských firem
 • v rybích líhních
 • ve zpracovnách ryb
 • v rybích farmách s intenzivními chovy ryb
 • na sádkách
 • v líhních a provozech s chovem vodní drůbeže

Dále na pozicích jako:

 • jako techničtí pracovníci rybářských svazů
 • jako rybářští hospodáři místních organizací rybářských svazů
 • jako odborní referenti v hospodářském vedení rybářských podniků
 • jako středně technický personál u podniků povodí
 • jako samostatní podnikatelé v oblasti chovu ryb
 • jako obchodníci v oblasti distribuce a zhodnocení produkce
 • ve službách pro rybářství a ve výrobě rybářských potřeb, ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody
 • v orgánech státní správy a samosprávy
 • jako asistenti ve výzkumu
 • jako vodohospodáři v podnikové sféře
 • v orgánech technického dozoru vodních děl
 • v projekčních kancelářích
 • ve stavebních firmách zabývajících se vodními stavbami

Absolventi studijního oboru Rybářství mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách se zaměřením na zemědělství, rybářství, vodní hospodářství, stavebnictví nebo na další příbuzné obory.

 

Navigace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace