Zobrazit klasicky

OPRLZ - Zkvalitnění výuky

PROJEKT

Zkvalitňování praktického vyučování a jazykového vzdělávání v podmínkách SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0088

Předkladatel projektu:

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Partneři projektu:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech
 • Národní zemědělské muzeum
 • Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
 • Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 • Správa Národního parku Podyjí
 • Správa chráněné krajinné oblasti Pálava

Datum zahájení projektu: 21. 11. 2006

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2008


CÍL PROJEKTU

 • zkvalitnění vzdělávání žáků a studentů SRŠ a VOŠ VHE Vodňany
 • zvýšení schopností žáků a studentů SRŠ a VOŠ VHE Vodňany k úspěšnému uplatnění na trhu práce

Realizací aktivit projektu bude rozšířen odborný profil absolventů školy, kteří budou mnohem lépe připraveni ke vstupu na trh práce, zejména z hlediska dostatečných praktických znalostí a jazykové vybavenosti.

 

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Rozpočet projektu: 2 538 987 Kč

Zdroje financování: (veřejné spolufinancování 100%)

 

HLAVNÍ AKTIVITY

Aktivity projektu jsou zaměřeny na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů s důrazem na odbornou praxi a na vytváření partnerství školy se zaměstnavateli s cílem zprostředkovat žákům praktické zkušenosti a rozvíjet pracovní návyky.

Další podstatnou aktivitou je zpracování odborných slovníků s cílem zkvalitnění odborného jazykového vzdělávání v podmínkách školy.

 

Konkrétní aktivity projektu:

 • zpracování a vydání odborného česko – anglického a anglicko – českého slovníku zaměřeného na ekologii vodního prostředí a vodní hospodářství
 • zpracování a vydání odborného česko – německého a německo – českého slovníku zaměřeného na ekologii vodního prostředí a vodní hospodářství
 • příprava a realizace blokových cvičení (exkurze)
  Cílem cvičení je prohloubení praktických dovedností studentů v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí ve spolupráci s partnerskými subjekty (NP a CHKO Šumava, CHKO Pálava, CHKO Třeboňsko a NP Podyjí).
 • příprava a realizace praktických cvičení (Odborné ichtyologické praktikum, Moderní metody v akvakultuře, Analýzy znečištění vody, Determinace ryb a dalších živočichů)

 

Cílem cvičení je rozšíření odborného profilu studentu prostřednictvím osvojení praktických poznatku v oboru, zejména se zaměřením na využití moderních metod ve spolupráci s partnery projektu (Jihočeská univerzita - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany a Národní zemědělské muzeum - pracoviště Ohrada v Hluboké nad Vltavou).


 

KONTAKTY

Garant projektu: Ing. Karel Dubský

 • e-mail
 • telefon: 383 382 410
 • mobil: 606 628 135

Asistent garanta projektu: Ing. Alena Macarová

 • e-mail
 • telefon: 383 382 410
 • mobil: 606 628 151
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím