Zobrazit klasicky

Aktuální problémy s kyslíkem

V těchto dnech přicházejí zprávy z různých koutů ČR o problémech s kyslíkovými poměry na rybnících. Během několika mála dní leckde klesla koncentrace kyslíku pod 1 mg/l a nasycení bylo nižší než 12 % oproti optimálním 100 %. To jsou hodnoty přímo ohrožující život rybí obsádky.

Příčin náhlého nedostatku kyslíku může být v těchto dnech několik. Zpravidla je na zmiňovaných nádržích nedostatečná fotosyntetická aktivita řas, které kyslík vyrábí. To může být vyvoláno úhynem fytoplanktonu (řas) např. v důsledku splachu herbicidů z okolních polí po postřiku. Řasy mohou být také vyfiltrovány perloočkami nebo vzácně i vířníky (viz foto s průsvitným pouzdrem). Někdy prostě jen převládnou rozkladné procesy velké zásoby organických živin na dně nad fotosyntézou. Množství kyslíku při takto teplé vodě a rychlosti rozkladu pak rapidně klesne. První rybářskou zásadou je v těchto dnech ryby nepřikrmovat - potravu obvykle přijímají při nedostatku kyslíku jen sporadicky, dochází k jejímu rozkladu a dalšímu odběru kyslíku z vody. Kromě toho hrozí riziko neefektivního využití dusíkatých látek z potravy a autointoxikace amoniakem. Kde je to možné, je vhodné instalovat aerátory ještě před vznikajícím problémem. Ryby se k nim často stáhnou a lépe krizi přečkají.

Nabízí se otázka, jestli je možné rybník v situaci převládajících hnilobných procesů zachránit. Existuje jednoduchá metoda, která už zachránila stovky rybníků po celé ČR. Jedná se o aplikaci nízké dávky superfosfátu - asi 1 kg na hektar. Granule tohoto hnojiva se rozpustí v lodi s vodou a lopatou se rozstřikují po hladině rybníka. Obvykle během několika hodin dochází ke zvýšení množství kyslíku ve vodě. Na první pohled se jedná o nesmysl - aplikace hnojiva do rybníka, kde je živin přebytek. Jedná se však o čisté živiny, které působí pro řasy jako adrenalinová injekce po níž dostanou sílu a "rozbijí" i složitěji chemicky vázaný fosfor, což předtím nedokázaly. Zároveň se řasy začnou rychle množit a vyrábět kyslík, který se během několika hodin zvedne i více než o 5 mg/l.

Aplikace superfosfátu by ale neměla být prováděna mimo jiné kvůli sinicím často a měla by jí předcházet zkouška. Ta spočívá v odběru vzorku vody z rybníka do dvou průhledných lahví. Lahve umístíme do polostínu a v obou změříme kyslík. Do jedné lahve přidáme na špičku nože superfosfátu, druhá lahev slouží pro kontrolu. Po 2-3 hodinách opět změříme kyslik v lahvích. Pokud se množství kyslíku v lahvi s přidaným superfosfátem výrazně zvýší, má význam superfosfát na rybníce použít.

J. H.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace