Zobrazit klasicky

Praktické cvičení z vodního hospodářství

Praktické cvičení z vodního hospodářství - měření rychlosti proudění hydrometrickou vrtulí a následné dopočítávání průtoku vody v korytě vodňanského náhonu. Výsledky podobných měření lze využit například ke zjišťování minimálních zůstatkových průtoků; k optimalizaci případného opevnění revitalizovaného koryta; nastínění průběhu povodňových vln... J. H.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace